Kullanım alanları örnekleri

İmzaYeri dijital imzalama hizmetinden finans, ilaç/sağlık firmaları ve devlet kurumları gibi regülasyona sahip kuruluşlar yüksek fayda sağlar. Bu sektörler imzalanması gereken yüksek miktarda belge oluşturan sektörlerdir. Avukat, eksper, emlakçı, mühendislik firmaları gibi KOBİ diyebileceğimiz ancak büyük miktarda imzalı anlaşmalar ya da dokümanlar ile uğraşanların şirket bütçelerine büyük katkıda bulunuyoruz.

Bununla birlikte, bugün ister iç iletişimde (şirket politikaları gibi insan kaynakları dokümanları, zaman tabloları, gider tabloları, raporlar vb.) ister dış iletişimde (Gizlilik anlaşmaları ve satış anlaşmaları vb.) olsun her türlü iş alanında kağıt dokümanların imzalanmasına güvenilir. Bu yüzden her iş alanı faydalanabilir ve yapılan tasarruf şunlara bağlıdır:

  • İşinizde imza gerektiren dokümanlardan yılda kaç adet üretiliyor?
  • Bu dokümanlarda kaç adet imza bulunması gerekiyor?
  • İmzalayacak kişilerin kaçı farklı yerlerde bulunuyor?
  • Ortaklarla ya da düzenleyici ajanslarla çalışıyor musunuz? Eğer öyleyse dijital imzalar(e-imza) ve elektronik bildirimler bu çalışmaları kolaylaştırabilir mi?

İmzalı onay gerektiren ve bu sebeple İmzaYeri’ni kullanmaya uygun olan dokümanlar farklı iş alanlarına göre değişiklik gösterse de genel seviyede şu türler örnek verilebilir:

Tüzel

Ortaklık anlaşmaları
Kurul kararları
Hissedar anlaşmaları
Niyet mektubu
Gizlilik anlaşmaları
Faaliyet anlaşmaları
İş planları
Borsa alım anlaşmaları
Mütabakat anlaşmaları
Öngörü modelleri
Nakit akış bildirimleri
İş gider raporları
Kar & Zarar hesapları
İş ortaklığı anlaşmaları
Ödeme garantileri
Tolerans anlaşmaları
Borç anlaşmaları
Taahhüt notları
Sorumluluk bildirileri

Satış / Pazarlama

Satış kontratları
Satınalma siparişleri
Faturalar
Kredi başvuruları
Makbuzlar
Teklifler
Satış planları
Fiyat teklifleri
Satınalma anlaşmaları
Tedarik anlaşmaları
Satış raporları
Lisans anlaşmaları
Bayi anlaşmaları
Ajans anlaşmaları

İnsan Kaynakları

Zaman tabloları
Şirket politikaları
İş teklifi mektupları
Çalışan bilgi dosyaları
İzin formları
Hasta izin formları
Çalışan el kitapları
Çalışan değerlendirmeleri
Performans değerlendirme formları
Disiplin uygulama formları
Danışmanlık anlaşmaları
İş bitirme değerlendirmeleri
Memnuniyet anketleri
Eğitim talepleri
Ekipman talepleri
Sağlık ve güvenlik formları
Alt yüklenici anlaşmaları
Gizlilik anlaşmaları
İş kapsamı
Başvuru formları

Operasyonel

Danışmanlık raporları
Servis seviyesi anlaşmaları
Bilgi güvenlik politikaları
Sağlık ve güvenlik politikaları
Risk yönetimi
Proje planları
Test planları
Mühendislik çizimleri
Teknik raporlar
Proje durum raporları
Kalite güvence raporları
Ürün geliştirme anlaşmaları
Ekipman kiralama anlaşmaları
Teslimat anlaşmaları
Ürün gereksinimleri
Bakım anlaşmaları
Destek anlaşmaları
Talep değişim formları
İşletmeniz bu doküman tiplerinin yalnızca bir kısmını bile kullanıyor olsa da kağıtların imzalanması gerekiyorsa İmzaYeri’nden faydalanabilirsiniz.