Yönetim&Organizasyon ve Kâğıtsız İş akışı

Tüzel kişiliği olan her kurumdaki iç yazışmalarda Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında, kurum içi iletişimde elektronik imzanın ciddi bir iş yükünü azaltması sebebiyle pek çok uluslararası kuruluş bu uygulamaya geçmiştir. Projeler, Yönetim Dökümanları, İş planları ve iş ortakları ile imzalanacak ıslak imza gerektiren tüm dokümanlarda ıslak imzanın yerini zamanla elektronik imza alacaktır.