Elektronik İmza Kanunu Nedir?

5070 e-imza

5070 Elektronik İmza Kanunu İmzaYeri

21 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ‘nun amacı, “Elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir.” şeklinde açıklanmıştır.

Elektronik imza, elektronik veriye eklenir ve eklendiği veriyle mantıksal bir bağlantısı bulunur. Bu sebeple Elektronik İmza Kanununa göre, elektronik imza, elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sorumluluğu taşır. Kanunda; “Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.” denmektedir.  Bunun dışındaki işlemler güvenli elektronik imza, ıslak imza ile aynı şekilde geçerli sayılmaktadır.