“PDF belgeye e-imza talep etmek” adlı blog yazımızı aşağıda sizler için hazırladık.

Video olarak izlemek isterseniz:

Online imzalama platformu olan İmzaYeri ile kendi elektronik belgelerimize (pdf) elektronik imzamızı (e-imza) atabileceğimiz gibi bize gelen imza isteklerine de bu online imza platformu üzerinden e-imzamızı atabilmekteyiz. PDF belgeye e-imza talep etmek için, İmzaYeri, imza takibini kendisi otomatik yapar ve kimin hangi sırada imza atması gerekiyorsa ona istinaden imzalayıcılara e-posta adresleri üzerinden bildirimlerde bulunur. İmzalayıcılar e-posta adreslerine gelen imza bağlantıları üzerinden pdf doküman imzalamaya başlar. İmza bağlantısı ile görüntülenen elektronik doküman (pdf) üzerinde kimi zaman imzalayıcılar için ayrı ayrı belirtilmiş, imzalama işlemine devam edebilmek için doldurması gereken form tanımlanabilmektedir. İmzalayıcıların her biri imzaya devam edebilmek için kendine özgü tanımlanmış bu form alanlarını doldurması gerekmektedir. Doldurulan bu form alanları imza süreci sonrası elektronik belge (pdf) üzerinde görünüyor olacaktır.

İmzaYeri, imza takibini imzalama sıralamasına göre yapar. Doküman sahibi imzalayıcıları belirtirken “Seri Alıcı” mı yoksa “Paralel Alıcı” mı olduğu bilgisini belirtir. Seri imzalama’da imzalama sırası önemlidir ve seri imzalayıcıların imzalama sırası birbirinden farklıdır. En küçük imza sırasından başlanarak sırasıyla imzalar atılır. İmza sırası gelen imzalayıcının e-posta adresine imza atma isteği gönderilir. Paralel imzalama’da ise; imzalayıcılar aynı imzalama sırasındadır ve imzalayıcılar eş zamanlı olarak belgeyi imzalayabilir. PDF belgeye e-imza talep etmek için birden çok imza toplarken, gerekli alanların da pdf üzerinde form ile oluşturup doldurulmasını sağlayabilirsiniz. Yeni birini ekleyecekseniz, ilgili kişinin adını aynı nüfus cüzdanındaki gibi yazmanız, mümkünse vatandaşlık numarasını eklemeniz ve tabii ki e-mail (elektronik posta) bilgisini de doldurmanız, kişinin doğrulanması ve isteğin ona ulaşması açısından önemlidir.

Pdf i imzalamak istiyorum. Aynı zamanda da imzalatmak istiyorum?

Bir örnekle pdf belge için, birden çok imzalayıcılı, imza isteği tanımlama (iki paralel, bir seri olmak üzere toplam üç imzalayıcı) ve belgenin bu imzalayıcılar tarafından USB E-İmza (chrome-token-signing programı yardımıyla) ve Mobil İmza yöntemleriyle imzalanması sürecini inceleyeceğiz.

  • Bu kapsamda mevcut elektronik belgemize iki Paralel İmzalayıcı, bir de Seri İmzalayıcı tanımlayacağız.
  • Her bir imzalayıcının ayrı ayrı doldurması gereken form elemanları ekleyeceğiz.
  • İmzaya hazır belgenin alıcıları tarafından form alanlarını nasıl doldurduklarını ve USB E-İmza yöntemiyle nasıl imzalandıklarını göstereceğiz.

Adım adım PDF belgeye e-imza talep etmek:

“Doküman detay” ekranında “İmza İste” düğmesine tıklayın, belge hazırlama ekranı görünür olacaktır. “Alıcıları Düzenle” düğmesine tıklayarak “Alıcı Ayarları” ekranını açın.

Eş zamanlı imza atacak imzalayıcı eklemek için “Paralel Alıcı Ekle” düğmesine tıklayın. “Alıcı Ekle” form ekranı görünür olacaktır. Formda yer alan isim, e-posta ve vatandaşlık numarası alanlarını doldurup “Ekle” düğmesine tıklayın. Paralel Alıcı eklenecektir.

Sırası gelenin imza attığı şekliyle imzalayıcı eklemek için “Seri Alıcı Ekle” düğmesine tıklayın. “Alıcı Ekle” form ekranı görünür olacaktır. Formda yer alan isim, e-posta ve vatandaşlık numarası alanlarını doldurup “Ekle” düğmesine tıklayın. Seri Alıcı eklenecektir.

Seri imzalamada imza sırası gelen imzalayıcıya e-posta ile imza isteği gider. Paralel imzalamada ise aynı sırada olan tüm imzalayıcılara aynı anda imza isteği gider yani paralel imzalayıcılar arasında bir sıra söz konusu değildir. Dolayısıyla aşağıdaki  imzalayıcı tanımında Barış Manço ve Jan Jak Russo’ya 1. Sırada olmaları sebebiyle ilk ve aynı anda imzalama isteği mesajları gidecektir. Bu iki imzalayıcı arasında bir sıra söz konusu değildir. 2. Sırda tanımlanan Zeki Müren ise seri imzalayıcı kapsamındadır ve kendinden önce bulunan imzalayıcıların imzalamalarını tamamlamak durumundadır. Yani Barış Manço ve Jan Jak Russo imza işlemlerini tamamladıktan sonra Zeki Müren’in e-posta adresine imza isteği gidecektir.

Ekranın sağ kısmında bulunan “Tamam” düğmesine tıklayarak ekranı kapatın, Belge Hazırlama ekranı görünür olacaktır.

Dilerseniz ekranın sol üst köşesindeki “Kapat” düğmesine tıklayarak sonradan kaldığınız yerden devam etmek üzere ekrandan çıkış yapabilirsiniz. Sonradan belge hazırlama ekranına gelmek için Doküman Detay sayfasından “İmza İsteğine Devam Et” düğmesine tıklamanız gerekmektedir.

Belgeye yeni alanlar mı eklemek istiyorsunuz?

Belgeye form elemanı eklemek için, Belge düzenleme ekranının sol üst kısmından bir alıcı seçtikten sonra seçtiğiniz alıcı için; eklemek istediğiniz form elemanlarını, hemen alt kısımda açılan form elemanları bölümünden seçin ve ekranda eklemek istediğiniz pozisyona farenin sol tuşu ile tıklayarak ekleyin.

Ayrıca eklediğiniz form elemanına tıklayarak seçili duruma getirebilirsiniz ve sürükle bırak ile başka bir konuma taşıyabilirsiniz. Eklediğiniz form elemanı seçili durumda iken sağ üst köşesinde düzenleme ve silme için kullanabileceğiniz iki ikon görünecektir. Ekli form elemanını silebilir ya da birtakım özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca form elemanlarının ilk değerini de verebilirsiniz. “Metin Ekle” form elemanı ile belge üzerine metin ekleyebilirsiniz ve imzalama sırasında eklenen metinler belge üzerinde görünür olur. “Metin Girişi İste” alanı ise “Metin Ekle”alanından farklı olarak imzalayıcının imzalama sırasında doldurması gereken form elemanıdır. Öte yandan “Onay Kutusu İste” ve “Radio Düğmesi İste” alanları da yine “Metin Girişi İste” alanı gibi imzalayıcının imzalama öncesi doldurması gereken form elemanlarıdır.

İmzalayıcılar için form elemanı ekleme işlemi tamamlandıktan sonra dokümanı imzaya sunmak için “Bitir ve İstek Gönder” düğmesine tıklayın. Bu işlem sonucu tanımlanan alıcıların e-posta adreslerine imza sırasına göre imza isteği mesajı gönderilecektir. İlk olarak 1. sıradaki iki alıcıya imza isteği gidecektir. 1. sıradaki alıcılar imza isteklerini imzaladıktan sonra 2. sıradaki alıcıya imza isteği gidecektir.

1. İmzalayıcılar e-posta adreslerine gelen imzalama isteğine tıklayarak dokümanı tarayıcıda açması ve doldurması gereken form elemanları varsa doldurması gerekmektedir. İmzalayıcının doldurması gereken form alanları canlı renklerle belirtilmişken pasif alanlar ise gri rengiyle belirtilmiştir. İmzalayıcıların imzalama işlemine devam edebilmesi için aktif form alanlarını doldurması gerekmektedir. Kimi doldurulması zorunlu form alanları doldurulmadan imzalayıcı “Onayla” düğmesine tıklayarak imzalamaya devam etmek isterse zorunlu alanların doldurulması gerektiğine dair hata mesajı alacaktır ve bu zorunlu alanların çevreleri kırmızı renkle belirtilecektir.

2. Zorunlu form alanı doldurulduktan sonra “Onayla” düğmesine tıklayın. Açılan ekranda “USB E-İmza” seçeneğini seçin ve ekranın alt kısmında bulunan “İmzala” düğmesine tıklayın. Bu işlem sonucunda “Sertifika seç”me ekranı görünecektir.

3. İmza için kullanmak istediğiniz sertifikayı seçin.

4. PIN kodunuzu girin.

1-4 ile belirtilen adımlar her imzalayıcı için gerçekleşmesi durumunda imzalama süreci tamamlanacak ve aşağıda sonuçlar ortaya çıkacaktır:

İmza sonrası doküman detay ekranıdaki belgenin form görünümü:

Belge bilgisi ekranında belge imzalama durumları:

İmzalı belgenin PDF programında açılması sonucu sertifika ve belge görünümü: