ihracat devlet tesvik basvuru

İhracatcilar icin devlet yardimi

Türkiye’de girişimci firmaların yanı sıra birçok ihracatçı firma devlet desteğinden faydalanıyor. İşini büyütmek isteyen, yatırım yapacak imkanı olmayan firmalar da devamlı teşvik başvurularında bulunuyor. Bunu yaparken ne tür ihtiyaçlar meydana geliyor?İhracatçılar için Devlet Yardımı başvurularında e-imza kullanımı ne kadar önemli? İnsanlar bu konuda bilinçli mi? İhracat destek ödemeleri başvurularına e-imza ile başvuru seçeneği de eklendi. Hatta KEP ve e-imza kullanılmadan yapılan başvurular 01.04.2018 tarihi itibariyle kabul edilmeyecek. İhracatçılar için Devlet Yardımı başvurularında e-imza kullanımı tek seçenek oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın sayfasında ve bir çok ihracatçılar birliği web sayfalarında da yazıldığı gibi teşvik başvuru belgeleri pdf formatında olmalı. Mutlaka kanunen (5070 sayılı elektronik imza kanunu)  belirtilmiş elektronik-imza ile imzalanmalı ve KEP ile  gönderilmelidir. Kanunda belirtilen teknik gereklilikleri karşılamayan e-imza lar kabul edilmeyecektir. Bunu başvuru sahibi kendi imkanı ile çözemiyorsa bunu sağlayan bir platform bulsun yani e-imza atma yazılımı temin etsin diye açıkça belirtiliyor.

KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

Ayrıca firmalarda ortaklar olması ya da yetkili imza nın birden fazla olması durumunda aynı belgeyi birden fazla kişinin imzalaması gerekmektedir. İmzaYeri’nin sunduğu altyapı buna müsaade eder. İhracatçılar için Devlet Yardımı başvurularında e-imza ile doğa da korunur. Kağıt israfı azalır.

İmzayeri test edilmiş ve onaylanmıştır. Kanunda belirtilen teknik gereksinimleri sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için İmzaYeri uygun ve güvenli altyapıyı optimum koşulları sağlamaktadır.  Pdf olarak sistemde tutulan belgeleri imzalamanızı ve imzaya göndermenizi sağlar. İmzaladığınız belgelerinizin güvenle saklanması için gerekli ortamı sunar. Teşvik başvurularınızda rahatlıkla imzayeri üzerinde elektronik imza (e-imza) ile imzalanmış dokümanlarınızı kullanabilirsiniz.

Devlet desteği (teşvik) ve hibe yardımları çok çeşitli iş kolları için gerçekleşebiliyor. Tabii ki bunlar için de farklı farklı belgeler temin etmek gerekiyor. Madencilik, seracılık, geri dönüşüm tesisi, eğitim, mühendislik sektörlerindeki firmalar sayılabilir. Ürün geliştirme, markalaşma, ihracat, yurtdışına açılma gibi bir çok farklı konuda ihtiyaç duyulan bütçe konuları konusunda destek başvuru dosyası hazırlanıp İmzayeri üzerinde pdf olarak imzalanıp Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı destek başvurusu yapılabilir.